K index

Avvikelse nT

K index

Avvikelse nT

K0
< 8
K5
106 - 180
K1
9 - 15
K6
181 - 300
K2
16 - 30
K7
301 - 494
K3
31 - 60
K8
495 - 749
K4
61 - 105
K9
> 750

Hur läser jag diagrammet

Diagrammet visar den relativa avvikelsen av jordens magnetfält i nT (nanotesla) och
nollställning till 0 nT sker varje dygn kl. 00:00 UTC. Två av de tre magnetfältskomponenterna
Bx, By och Bz kan registreras samtidigt. Vilka komponenter som visas kan ses längst ned till vänster
i diagrammet.

Förändringen i jordmagnetfältet avläses varje sekund av ett mätinstrument och medelvärden för
relativa avvikelsen i nT och K-index räknas ut varje minut. Dessa minutvärden skickas därefter över
till Magnetogrammet. K-index beräknas med hjälp av den maximala avvikelsen i nT under aktuellt tid.
Med hjälp av detta avvikelsetal utläses K-index ur en tabell som är unik för varje plats. Jag använder
samma tabell som användes vid Dombås i Norge.

 

 

 

 

 

 

 

Det är alltså storleken på avvikelsen av magnetfältet
som är avgörande för K-index och inte den absoluta nivån av magnetfältet.

Överst i diagrammet visas 3-timmars K-index för båda magnetfältskomponenterna. För den den sista
3-timmarsperionden (pågående) beräknas nya värden varje minut och dessa uppdaterar Magnetogrammet.
Kurvorna i diagrammet visar förändringen av jordmagnetfältet under innevarande dygn.
Längst ned i diagrammet visas färgade fält i grönt, gult eller rött. Dessa fält visar också 3-timmars K-index.
Grönt = K-index < 4
Gul = K-index 4 och 5
Röd = K-index > 5
Under denna färgbalk kan det finnas ytterligare röda färgade fält. Dessa röda fält indikerar kraftigt
förändrade fältstyrkor under kort tid (10 minuter eller längre) med fältstyrkeförändringar som motsvarar ett
K-index av 6 eller högre.